Lapjeshuis Lommel logo
Lapjeshuis

“Voor elk kind dat troost kan gebruiken.”

 

Droomdekentjes

Een droomdekentje wordt geschonken aan een kind dat bijvoorbeeld te maken heeft met een handicap of een chronische of levensbedreigende ziekte. Of aan een kind dat  heel veel verdriet heeft om een sterfgeval in de nabije omgeving of dat om een andere reden in een moeilijke situatie terecht is gekomen.

 

Het doel van ‘Droomdekentjes’ is een gevoel van veiligheid en troost geven. Met zo’n quiltje worden de kinderen afgeleid van hun pijn of verdriet.  Je kunt het overal mee naar toe nemen. Onder een droomdekentje kun je ’s nachts, maar ook overdag, wegdromen.

 

Het Lapjeshuis verstrekt een droomdekentje op individuele aanvraag. Dat kan door de ouders, maar ook b.v. door buren, leerkrachten, zorginstellingen, vrienden of verwanten. Kent u een kind dat getroost kan worden met een droomdekentje? Contacteer ons dan via onze contactpagina.

 

Wij sturen het dekentje per post naar het kind met een brief erbij waarin staat dat u het dekentje hebt aangevraagd. Mocht u het dekentje liever zelf willen uitreiken, dan kan dat ook. In dat geval zenden wij het naar uw huisadres en niet rechtstreeks naar het kind.

 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is uitsluitend bedoeld om de kosten van afhandeling, verpakking, en verzending te dekken en is vastgesteld op €12,50 per aanvraag. Aanvragen die gedaan worden door personeel van ziekenhuizen en zorginstellingen zullen hiervan zijn vrijgesteld, de vrijwillige bijdrage wordt alleen gevraagd van particuliere aanvragers. Als het bedrag voor het verzenden een probleem oplevert kan er contact met ons worden opgenomen.

 

Willen jullie ook meewerken aan dit project? Elke 1e donderdag van de maand is er vanaf 13 uur de mogelijkheid om samen te werken

Website created by www.koenvermeulen.be          Copyright © 2016 - Tandy Mallet

Lapjeshuis

“Voor elk kind
dat troost kan gebruiken.”

 

Droomdekentjes

Een droomdekentje wordt geschonken aan een kind dat bijvoorbeeld te maken heeft met een handicap of een chronische of levensbedreigende ziekte. Of aan een kind dat  heel veel verdriet heeft om een sterfgeval in de nabije omgeving of dat om een andere reden in een moeilijke situatie terecht is gekomen.

 

Het doel van ‘Droomdekentjes’ is een gevoel van veiligheid en troost geven. Met zo’n quiltje worden de kinderen afgeleid van hun pijn of verdriet.  Je kunt het overal mee naar toe nemen. Onder een droomdekentje kun je ’s nachts, maar ook overdag, wegdromen.

 

Het Lapjeshuis verstrekt een droomdekentje op individuele aanvraag. Dat kan door de ouders, maar ook b.v. door buren, leerkrachten, zorginstellingen, vrienden of verwanten. Kent u een kind dat getroost kan worden met een droomdekentje? Contacteer ons dan via onze contactpagina.

 

Wij sturen het dekentje per post naar het kind met een brief erbij waarin staat dat u het dekentje hebt aangevraagd. Mocht u het dekentje liever zelf willen uitreiken, dan kan dat ook. In dat geval zenden wij het naar uw huisadres en niet rechtstreeks naar het kind.

 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is uitsluitend bedoeld om de kosten van afhandeling, verpakking, en verzending te dekken en is vastgesteld op €12,50 per aanvraag. Aanvragen die gedaan worden door personeel van ziekenhuizen en zorginstellingen zullen hiervan zijn vrijgesteld, de vrijwillige bijdrage wordt alleen gevraagd van particuliere aanvragers. Als het bedrag voor het verzenden een probleem oplevert kan er contact met ons worden opgenomen.

 

Willen jullie ook meewerken aan dit project? Elke 1e donderdag van de maand is er vanaf 13 uur de mogelijkheid om samen te werken

Website created by www.koenvermeulen.be         
Copyright © 2016 - Tandy Mallet